0
Privacy STATEMENTModellen en Casting bureau Galucci, gevestigd te Wilhelminasingel 127 6221 BJ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://www.galucci.nl
Wilhelminasingel 127
6221 BJ Maastricht
+31 (0) 433 25 78 69

Persoonsgegevens die wij verwerken
Modellen en Casting bureau Galucci verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens
- Maten
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@galucci.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Modellen en Casting bureau Galucci verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Modellen en Casting bureau Galucci verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Modellen en Casting bureau Galucci bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
 
PersonaliaZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomen
AdresZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomen
EmailZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomen
TelefoonnummerZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomen
LeeftijdZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomen
GeslachtZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomen
MatenZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomen
BankgegevensZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomen
Overige persoonsgegevensZolang Modellen en Casting bureau Galucci contact met u heeft of u klant bent bij Modellen en Casting bureau GalucciOm u te contacteren en te bemiddelen zoals met ons overeengekomenDelen van persoonsgegevens met derden
Modellen en Casting bureau Galucci verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Modellen en Casting bureau Galucci blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Modellen en Casting bureau Galucci gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@galucci.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Modellen en Casting bureau Galucci neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@galucci.nl.


GALUCCI INT. MODEL & CASTING AGENCY

Galucci is een internationaal werkend modellenbureau en is gevestigd in Maastricht. Met haar centrale positie in de Limburgse hoofdstad bekleedt Galucci een centrale positie binnen de Euregio, al sinds 1989. Galucci speelt daarom een voortrekkersrol in Zuid-Nederland en de Euregio en is een bekend gezicht binnen de casting- en modellenwereld.LINKS

ALGEMENE VOORWAARDEN

VEELGESTELDE VRAGEN

BEGRIPPEN EN TIPS


CONTACT

Wilhelminasingel 127
6221 BJ,Maastricht NL
+31 (0)43 325 78 69
info@galucci.nl© Copyright Galucci Int. Model & Casting Agency 2022. All Rights Reserved.